• თბილისი 03:17
  • ბაქო04:17
  • ნიუ-იორკი19:17

თორაკო აბდომინალური ქირურგია

თორაკო - აბდომინური ქირურგიის განყოფილება

 

თორაკო-აბდომინალური ქირურგიის განყოფილება დაკომპლექტებულია უმაღლესი კატეგორიის სპეციალისტებით თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. პაციენტის მდგომარეობის შესწავლის  შემდეგ ტარდება მასზე მორგებული მკურნალობა და ქირურგიული ჩარევა, როგორც აბდომინალურ ასევე თორაკალურ ქირურგიაში. ხორციელდება ჩარევები ონკოლოგიურ პაციენტებთან და პროქტოლოგიაში. ასევე წარმატებით კეთდება ოპერაციები ყბა-სახის და ენდოკრინულ ქირურგიაში.

 

ფართოდ ვიყენებთ თანამედროვე კვლევის მეთოდებს:

მაგნიტურ-რეზონანსული კვლევა;

კომპიუტერული ტომოგრაფია;

კომპიუტერული ანგიოგრაფია;

რენტგენოლოგიური და ექოსკოპიური კვლევა;

ლაპარასკოპია და სხვა

 

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული კვლევები ხორციელდება ულტრათანამედროვე აპრატურით და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით. მაღალ დონეზე სრულდება პრეპარატების ჰისტო-პათო-მორფოლოგიური კვლევები.

 

ჩვენთან არსებული ყველა პრობლემა, რაც კი შეეხება პაციენტს. წყდება ერთობლივად გუნდური მიდგომით, რაც გვაძლევს საშუალებად ამ სფეროში მივაღწიოთ საუკეთესო შედეგებს და სამედიცინო ცენტრი „ვივამედი“ აღიარებული იქნეს კავკასიის რეგიონის უმაღლესი კატეგორიის სამედიცინო ცენტრად.

ექიმები

© სამედიცინო ცენტრი "ვივამედი". ყველა უფლება დაცულია.