• თბილისი 08:20
  • ბაქო09:20
  • ნიუ-იორკი00:20

ლაბორატორია

სამედიცინო ცენტრი „ვივამედი“-ს კლინიკურ-დიაგნოსტიკური ლაბორატორია აღჭურვილია „SIEMENS-ის უახლესი, სრული ავტომატური ანალიზატორებით. ლაბორატორიის მთლიანი გუნდი მუშაობის პრინციპია, რომ თითოეული კვლევა შესრულებული იქნას სწრაფად და მაღალი ხარისხით. ლაბორატორია ორიენტირებულია პაციენტების საუკეთესო მომსახურებასა და მათთან კარგ ურთიერთობაზე.

 

ლაბორატორია მოიცავს შემდეგ მიმდინარეობებს:

1 .  ბიოქიმია;

2 .  იმუნოლოგია-სეროლოგია;

3 .  ჰემატოლოგია;

4 .  ბაქტერიოლოგია;

5 .  მორფოლოგია-იმუნოჰისთოქიმია

6 .  ციტოლოგია

 

თითოეული მათგანი მოიცავს მთელ რიგ სხვადასხვა კვლევებს, რომელთა შესრულების ხარისხი შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. ყველა პროფილს კურირებას უწევს მაღალკვალიფიციური და პროფესიონალი ექიმ-ლაბორანტთა გუნდი.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ექიმები

© სამედიცინო ცენტრი "ვივამედი". ყველა უფლება დაცულია.