• თბილისი 12:14
  • ბაქო13:14
  • ნიუ-იორკი04:14

ვივამედი

ცენტრი ორიენტირებულია მთლიანად პაციენტის ჯანმრთელ მომავალზე, ჰოსპიტალის მიზანია პაციენტს შეუქმნას ისეთი გარემო, რომ მისთვის გაუსაძლისი მდგომარეობა მაქსიმალურად შემსუბუქდეს და ჩვენი გუნდის თანადგომით დადგეს გამოჯანმრთელების გზაზე. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ, სასიამოვნო გარემოს შექმნას, რომ პაციენტის ფსიქო-სოციალური მდგომარეობა შევამსუბუქოთ და გამოჯანმრთელების პროცესი გავხადოთ სასიამოვნო.

ჩვენი გუნდის მიზანია, რომ ჰოსპიტალი ხელმისაწვდომი იყოს არა მარტო შეძლებული პირებისთვის არამედ ნებისმიერი სოციალური ფენისთვის, ამის გამო სამედიცინო ცენტრი „ვივამედი“ ჩართული იქნება, როგორც საყოველათაო დაზღვევის ასევე სხვა სახელმწიფო პროგრამაში, რაც უზრუნველყოფს პაციენტისთვის ხელმისაწვდომ, ჯანმრთელ მომავალს. 

© სამედიცინო ცენტრი "ვივამედი". ყველა უფლება დაცულია.