• თბილისი 14:10
  • ბაქო15:10
  • ნიუ-იორკი06:10

პოლიპროფილური დეპარტამენტი

პოლიპროფილურ დეპარტამენტში წარმოებს თერაპიული პროფილის ექიმების მიერ ფილტვების, ღვიძლის, თირკმელების დაავადებათა თანამედროვე მიღწევებზე დაფუძნებულ დიაგნოსტიკასა და  მკურნალობას.  კვალიფიციური თერაპევტების  გუნდი  მთელი ყურადღებით შეისწავლის  პაციენტის მდგომარეობას, რადგან ჩაუტარდეს მასზე მორგებული შესაფერისი მკურნალობა და მივიღოთ საუკეთესო შედეგები. დეპარტამენტში მყოფ პაციენტებს საჭროების შემთხვევაში უტარდებათ როგორც მწვავე, ასევე პროგრამული ჰემოდიალიზის სეანსები. 

ამავდროულად დეპარტამენტში ხდება  ოტო-რინო-ლარინგოლოგიური და ოფთალმოლოგიური პაციენტების სტაციონარული მომსახურება. 

ჩვენი დეპარტამენტის თანამშრომლების მიზანია: 

✔ პაციენტის ნაკლები ტრავმატიზაცია

✔დიაგნოსტიკის  მაქსიმალურად სიზუსტე

✔ მაქსიმალურად მაღალი შედეგი

ექიმები

© სამედიცინო ცენტრი "ვივამედი". ყველა უფლება დაცულია.