• თბილისი 12:11
  • ბაქო13:11
  • ნიუ-იორკი04:11

ოტორინოლარინგოლოგია

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.


ყელ-ყურ-ცხვირის დაავადებების, თავისა და კისრის პათოლოგიის დროს სამედიცინო ცენტრ ვივამედის მაღალპროფესიონალ ოტორინოლარინგოლოგთა გამოცდილი გუნდი გთავაზობთ პაციენტთა გამოკვლევას და ოპერაციულ მურნალობას თანამედროვე აპარატურისა და მეთოდების გამოყენებით.


ყურის, ხორხისა და ცხვირის მიკროქირურგიული ოპერაციები ვიდეო-ენდოსკოპიური ტექნიკის გამოყენებით და მაღალრადიოსიხშირული (RF), მინიმალურ ინვაზიური ე.წ. უსისხლო მეთოდებით ხორციელდება. ასევე უსისხლო მეთოდებით ტარდება ტონზილექტომია (გლანდების ამოკვეთა) და ცხვირით სუნთქვის აღდგენა (ტამპონის გარეშე)


ხორხის ავთვისებიანი სიმსივნის დროს ლარინგექტომიის შემდეგ სახმო აპარატის ჩანერგვაც არის შესაძლებელი.


ხვრინვისა და ობსტრუქციული აპნოეს დიაგნოსტირების შემდეგ კომპლექსური ოპერაციული მკურნალობაც ე.წ. უსისხლო მეთოდებით ტარდება.


მინიმალურ ინვაზიური მეთოდებით ხორციელდება რინოპლასტიკა და ოტოპლასტიკა.


 

ყელ-ყურ-ცხვირის,  თავის,  კისრის  და  სახის  RF  ოპერაციები

ნაკლებტრანვული, უსისხლო და მაღალეფექტური

 

>  ტონზილექტომია,

>  ადენოტომია,

>  სეპტოპლასტიკა,

>  ცხვირის ნიჟარების რედუქცია,

>  პოლიპექტომია,

>  რინოფიმის აბლაცია,

>  ქოანეზის ატრეზიის კორექცია,

> რინოსინუსიტის    (ჰაიმორიტი,    ეთმოიდიტი,   ფრონტიტი,   სფენოიდიტი)   ენდოსკოპიური,  ენდონაზალური   და   ექსტრანაზალური   მიკროქირურგია,

>  ხორხის ენდოლარინგეალური მიკროქირურგია,

>  ლარინგექტომია,

>  ლარინგექტომიის შემდგომ სახმო პროტეზის იმპლანტაცია,

>  პაროტიდექტომია,

>  შუა ყურის შუნტირება,

>  ატიკოანტრომასტოიდექტომია,

>  ტიმპანოპლასტიკა,

>  სტაპედოტომია,

>  სასმენი აპარატების იმპლანტაცია,

>  პლასტიკური ქირურგია: რინოპლასტიკა, ოტოპლასტიკა,

>  უვულოპალატოფარინგო პლასტიკა. 


დიაგნოსტიკა


ყური:


>  ყურსი მიკროსკოპია და ენდოსკოპია,

>  იმპენდანსომეტრია,

>  რეფლექს აუდიომეტრია,

>  ოტოაკუსტიკლური ემისია, (DPOAE/TOAE)

>  ყურის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა,

>  ყურის ბიოფსია და ჰისტომორფოლოგიური გამოკვლევა,

>  სასმენი აპარატის შერჩევა და მორგება,

>  დვრილისებური მორჩების R-გრაფია,

>  კომპიუტერული ტომოგრაფია,


ცხვირი:


>  ცხვირის ღრუსა და დანამატი ჭიაღების ვიდეოენდოსკოპია,

>  ნაზოფიბროსოპია,

>  ულტრაბგერითი ექოსკოპია,

>  რენდგენოგრაფია,

>  კომპიუტერული ტომოგრაფია,

>  მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია,

>  ცხვირის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა,

>  ცხვირის წარმონაქმნების ბიოფსია,

>  ჰისტომორფოლოგიური გამოკვლევა,


კისერი და ხორხი:


>  ფიბროფარინგოლარინგოსკოპია,

>  ენდოლარინგოსოპია ხისტი ენდოსკოპით,

>  ხორხის ბიოფსია და ჰისტომორფოლოგიური გამოკვლევა,

>  კისრისა და ხორხის ულტრაბგერითი სკანირება,

>  კისრის მიდამოს წარმონაქმნების ასპირაციული პუნქციური ბიოფსია ექოსკოპიური კონტროლით,

>  ომპიუტერული ტომოგრაფია

>  მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია,


ხვრინვა და ობსტრუქციული აპნოე:


>  სპეციალური კითხვარის შევსება

>  სხეულის მასის ინდექსის განსაძღვრა,

>  ყელყურცხვირის ორგანოთა ვიდეო ენდოსკოპიური გამოკვლევა,

>  ცეფალოგრაფია,

> ღამით  ბუნებრივი  ძილის  პირობებში  ორგანიზმის  სხვადასხვა  პარამეტრების  გამოკვლევა სპეციალური აპარატურით - სომნოგრაფია.

 

 

ხახისა და ცხვირის ქირურგია

 

> ტონზილექტომია - ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდებით კეთდება. RF  ტონზილექტომია სწრაფად ინტრაოპერაციული გართულებების გარეშე პრაქტიკულად უსისხლოდ მიმდინარეობს.

 

> ადენოტომია - ცხვირ-ხახის ადენოიდების („პოლიპების“) ამოკვეთა უფრო ხშირად ზოგადი ნარკკოზით ხორციელდება.

 

> ცხვირის ნიჟარების რედუქცია - ცხვირით სუნქვით აღდგენა RF მეთოდით ენდოსკოპის კონტროლით 5 – 10 წუთის განმავლობაში უმტივნეულოდ და უსისხლოდ ხორციელდება. ოპერაციის შემდგომ პერიოდში არ არის საჭირო ცხვირის ტამპონა დაპაციენტი ოპერაციიდან 30 -35 წუთის შემდეგ ეწერება სტაციონარიდან.

 

> რინოპლასტიკა - ცხვირის დეფორმაციის კორექცია.

 

> სეპტოპლასტიკა - ცხვირის ძგიდიდ გამრუდების კორექციით ცხვირით სუნქვის აღდგენა.

 

> სეპტორინოპლასტიკა - ცხვირის ძგიდის გამრუდების და ცხვირის დეფორმაციის კომპლექსური კორექცია.

 

> რინოფიმის აბლაცია - გარეთა ცხვირის წარმონაქმების (რინოფიმა, ბაზალომა, პაპილომა და სხვა) ეფექტურ და აბლაციურ ოპერირებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს RF  ენერგიის გამოყენება.

 

> ქოანების და ცხვირ-ხახის თანდაყოლილი ან შეძენილი ატრეზია - RF  ოპერაცია უსისხლოდ და ეგექტურად ხორციელდება.

 

> რინოსინუსიტი - (მწვავე და ქრონიკული ჰაიმორიტი, ფრონტიტი, ეთმოიდიტი, სფენოიდიტი) ოპერაციული მკურნალობა ენდონაზალური, ენდოსკოპიური Messerklinger-stamberger -ის მიკროქირურგიული მეთოდით მინიმალური ინვაზიით ხორციელდება.

 

> ცხივირის პოლიპოზი - ენდოსკოპიური პოლიპექტომიის დროს RF  ენერგიის გამოყენება მნიშვნელოვნად ამცირებს რეციდივების განვითრების ალბათობას.

 

> ცხვირის ღრუსა და ცხვირის დანამატი წიაღების წარმონაქმნები - (მუკოცელე, ოსტეომა, კისტა, პაპილომა, ფიბრომა, კარცინომა და სხვა) RF  აბლაციური ოპერაციები ენდონაზალური და ექსტრანაზალური მეთოდებით ხორციელდება.

 

> ცხვირ-საცრემლე არხის პათოლოგია - ოპერაციები ენდონაზალური ენდოსკოპიური მეთოდით ოტორინოლარინგილოგისა და ოფთალმოლოგის ერთბლივი მონაწილეობით კეთდება.

 

ხორხისა და კისრის ქირურგია

 

> ხორხის პოლიპი

> ხორხის ფიბრომა

> ხორხის კისტა

> რეინკეს შეშუპება

> მომღერლის კვანძები

 

ხორხის აღნიშნული კეთილთვისებიანი წარმონაქმნების ამოკვეთა ენდოლარინგეალური (გარეგანი გაკვეთის გარეშე) მიკროლარინგოსოპიული Kleinsasser მეთოდით მინიმალური ტრავმით ტარდება. RF -ის გამოყენება კი ხმის ბუნებრივი ტემბრის შენარჩუნების საშუალებას იძლევა.

 

> ხორხის ავთვისებიანი წარმონაქმნები - (C – r T1 - 2) RF  ქირურგია პროცესის ელიმინაციის და ხორხის შენარჩუნების საშუალებას იძლევა.

 

> ხორხის ავთვისებიანი სიმსივნე - (C – r T3 - 4) ლარინგექტომია RF გამოყენებით ინტრა და პოსტოპერაციული პერიოდში მინიმალური გართულებებით მიმდინარეობს.

 

> ხორხის სახმო ნაოჭების პარეზი - ქირურგიული მკურნალობა RF - ის გამოყენებით ოპერაციის წარმეტებით ჩატარებას განაპირობებს.

 

 

> კისრის შუა და გვერდითი კისტა

 

> ყბისქვეშა ჯირკვლის ფიბრომა

 

> ყბაყურა ჯირკვლის ადენომა

 

ოპერაციების მიკროქირურგიული მიკროსკოპიული მეთოდით ჩატარება, მნიშვნელოვნად ამცირებს სახისა და ენისქვეშა ნერვის ტოტების ოპერაციულად დაზიანების ალბათობას.

 

ყურის ქირურგია

 

> ოტოპლასტიკა - ყურის ნიჟარის ფორმის შეცვლა (ყურპარტყუნობის დროსაც).

> ტურის ნიჟარის ათერომა

> ყურის ნიჟარის ბაზანომა

> ყურის ნიჟარის კარცინომა,

 

აღნიშნული პათოლოგიის დროს RF აბლაცია უხშირესად ყურის ნიჟარის შენარჩუნების საშუალებას იძლევა.

ქრონიკული ექსუდატიური ოტიტი დაფის აფკის RF პარაცენტეზი და შუნტირება სმენის სწრაფ აღდგენას განაპირობებს.

 

 

> ქრონიკული ჩირქოვანი ოტიტი

> ქრონიკული ადჰეზიური ოტიტი

> მასტოიდიტი

> ყურის ქოლესტეატომა

 

ოპერაციები ატიკო-ანტროტომია, მასტეიდექტომია, ტიმპანოპლასტიკა, მიკროქირურგიული ენდოსკოპიური და მიკროსკოპიული ტექნიკის გამოყენებით ხორციელდება

ოტოსკლეროზი - სტაპედოტომიის დროს თანამედროვე სპეციალური პროტეზები გამოიყენება

 

ხვრინვა და ობსტრუქციული აპნოე

 

> უვულოპალატოფარინგოპლასტიკა

> ცხვირის ნიჟარების რედუქცია

> ენის ძირის რედუქცია

> ნაქის რედუქცია

 

ხვრინვისა და ობსტრუქციული აპნოეს დროს აღნიშნული ოპერაციები RF აპარატურით მინიმალურ ინვაზიური და უსისხლო ე.წ. RaVoRTM მეთოდით ხორციელდება.

ექიმები

მერაბ ხვადაგიანი

მერაბ ხვადაგიანი

ოტორინოლარინგოლოგი
ტელ.:
ელ. ფოსტა:
© სამედიცინო ცენტრი "ვივამედი". ყველა უფლება დაცულია.