• თბილისი 20:39
  • ბაქო20:39
  • ნიუ-იორკი11:39

სიახლეები

ვაგინალური ჰისტერექტომია, კოლპოპერინეოპლასტიკა, ბართოლინის ჯირკვლის კისტის ამოკვეთ

სრული უტერულ - ვაგინური პროლაფსი , ცისტოცელე , რექტოცელე, ბართოლინის ჯირკვლის კისტა

ოპერაცია: ვაგინალური ჰისტერექტომია, კოლპოპერინეოპლასტიკა, ბართოლინის ჯირკვლის კისტის ამოკვეთა

© სამედიცინო ცენტრი "ვივამედი". ყველა უფლება დაცულია.