• თბილისი 23:58
  • ბაქო23:58
  • ნიუ-იორკი14:58

ექიმები

განათლება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი 1973-1979წწ, სპეციალობა – სამკურნალო საქმე, ექიმი.

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკისა და თერაპიის კათედრის ასპირანტი 1997 – 2001წწ.

გავლილი მაქვს ,,ჯანდაცვის სერვისის მენეჯერების მოსამზადებელი პროგრამა“ (აკრედიტ.#0001, 10.06.08) საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრის პროგრამით 2009 წ.

 

სამეცნიერო ხარისხი 

2002წ მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი. სადისერტაციო თემა: “ ჰელიკობაქტერ პილორის როლი ქრონიკული გასტრიტისა და წყლულოვანი დაავადების ეტიოპათოგენეზში”

მედიცინის დოქტორი, ას. პროფესორი

 

სპეციალობა

“ შინაგანი მედიცინა”, “გასტროენტეროლოგია”, “საოჯახო მედიცინა”.    

 

სამუშაო გამოცდილება

სამედიცინო ცენტრი ,, ვივამედი“ 2016 წლიდან.

სამედიცინო კორპორაცია ,,ევექი“  2016  წლიდან.

საქართველოს ვ. სანიკიძის სახელობის ომის ვეტერანთა კლინიკური ჰოსპიტალი 2001წ – დან დღემდე.  

შპს. ნეოკლინიკა–ექიმი კონსულტანტი 2015 წ.  

 ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის დიპლომის შემდგომი განათლების რეზიდენტურის პროგრამის ხელმძღვანელი ჰოსპიტალის კლინიკურ ბაზაზე. თსსუ-ს დიპლომისშემდგომი განათლების რეზიდენტურის პროგრამის

ლოკალური ხელმძღვანელი ჰოსპიტალის კლინიკურ ბაზაზე 2007-2008წლებში.     

ჰოსპიტალის ბიოსამედიცინო ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე 2007–2009წ,

2015წ–დან ისევ ვასრულებ ამ მოვალეობას.  

პ. შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტის ას. პროფესორი 2009 წლის 2 ოქტომბრიდან–2013წ–მდე.     სოხუმის ი. ვეკუას სახელობის უნივერსიტეტის დოცენტი 2003–2010წ.

საქართველოს ფიზიკური კულტურისა და სპორტის აკადემიის დოცენტი2002–2005 წ. 

კლასიკური და ტრადიციული (ჩინური) მედიცინის აკადემიის მასწავლებელი 1999 – 2001წწ.

უნივერსიტეტი “ ლეგია და კომპანიის” შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკისა და თერაპიის კათედრა – მასწავლებელი 1997 – 1999წწ.

თსსუ – ის შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკისა და თერაპიის კათედრის ასპირანტი 1997 – 2001წწ.

ექიმი გასტროენტეროლოგი – გასტროენტეროლოგიური განყოფილების გამგე 1987 – 1996წწ.  ქ. ზუგდიდი.

ექიმი თერაპევტი  - ქ. ზუგდიდის საავადმყოფო – პოლიკლინიკურ გაერთიანებაში 1980-1987წწ.

ექიმი ინტერნი – ქ. თბილისის მე-8 კლ. საავადმყოფო 1979-1980წ.

 

წოდება

ასოცირებული პროფესორი 2006 წ.

 

შრომები:

გამოქვეყნებულია ერთი მონოგრაფია და ჩვიდმეტი სამეცნიერო ნაშრომი;

ჩემს მიერ მომზადებულია და მუშაობდა რამოდენიმე უსგ (უწყვეტი სამედიცინო გნათლების) პროგრამა 2005 – 2006წ – 2007წლებში ექიმი სპეციალისტებისათვის;

 

უნარ ჩვევები:

სამუშაოს დაგეგმვა, ორგანიზება, კოორდინაცია, პედაგოგიური მუშაობა სტუდენტებთან და რეზიდენტებთან, სამეცნიერო სტატიების მომზადება, მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში: მათ შორის ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის კონგრესში–პარიზში 2010 წ. ნოემბერი; გასტროენტეროლოგთა საერთაშორისო კონგრესში–ვენაში 2016 წ. ოქტომბერი.

 

ვმონაწილეობ საერთაშორისო–სამეცნიერო კვლევებში წლების განმავლობაში.

არასამთავრობო ორგანიზაცია  „ვეტერანთა  ჯანმრთელობაზე  ზრუნვისა და თანადგომის ასოციაციის დამფუძნებელი და თავმჯდომარე (2010წ).

პანკრეატოლოგთა  საერთაშორისო ასოციაციის,  საქართველოს ექიმ ქალთა  ასოციაციის,  გასტროენტეროლოგთა  და ჰეპატოლოგთა  ასოციაციის

გამგეობის წევრი, გასტროენტეროლოგთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი.

 

ენები: 

 ქართული – მშობლიური, რუსული-კარგად, გერმანული-კარგად,    ინგლისური-საშუალოდ

მიმოზა კანკია

გასტროენტეროლოგი
© სამედიცინო ცენტრი "ვივამედი". ყველა უფლება დაცულია.