• თბილისი 12:55
  • ბაქო13:55
  • ნიუ-იორკი04:55

სიახლეები

სარეზიდენტო პროგრამებში სპეციალობების მაძიებელთათვის ღია კონკურსი

სამედიცინო ცენტრი „ვივამედი“ 2022 წლის 22 სექტემბრიდან სარეზიდენტო პროგრამებში სპეციალობების მაძიებელთა მისაღებად აგრძელებს ღია კონკურსს

 

> თერაპია

 

საკონკურსო პირობები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

 

სარეზიდენტო პროგრამის კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს ყველა იმ პირს, ვისაც აქვს დიპლომირებული მედიკოსის ხარისხი, ჩაბარებული აქვს საკვალიფიკაციო გამოცდა სპეციალობით “სამკურნალო საქმე”, და მოპოვებული აქვს რეზიდენტურის მაძიებლის სტატუსი (შემდგომში – “მაძიებელი”).

 

მაძიებელმა კონკურსზე დასაშვებად უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

- უმაღლესი სამედიცინო განათლების დამადასტურებელი დიპლომი და დიპლომის დანართი;

- ერთიანი დიპლომის შემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი მოწმობა/ სპეციალობის მაძიებლის სერთიფიკატი;

- პირადობის მოწმობა;

- რეზიუმე (CV);

 

> კონკურსი ჩატარდება 2 ეტაპად:

- კონკურსანტის საბუთების შეფასება;

- გასაუბრება საკონკურსო კომისიის წევრებთან.

 

> საბოლოო გადაწყვეტილება მაძიებლის სარეზიდენტო პროგრამაში ჩარიცხვის თაობაზე მიიღება გასაუბრების შემდეგ. საბუთების მიღება იწარმოებს 2022 წლის 22 სექტემბრიდან 29 სექტემბრის ჩათვლით ყოველდღე, კვირის გარდა, 10:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე, სამედიცინო ცენტრ „ვივამედში“ (თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი N234, ტელ: 2 101 100; ელ. ფოსტა: info@vivamedi.ge ).

 

> გასაუბრება ჩატარდება 30 სექტემბერს 16:00 საათზე

 

> კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდება 2022 წლის 1 ოქტომბერს

 

> სწავლა დაიწყება 2022 წლის 3 ოქტომბერს

 

საკონტაქტო პირი:

ნინო ცხვედაძე

პოსტდიპლომური განათლების დეპარტამენტის მთავარი სპექციალისტი

მობ: 599 26 93 33

© სამედიცინო ცენტრი "ვივამედი". ყველა უფლება დაცულია.