• თბილისი 06:36
  • ბაქო07:36
  • ნიუ-იორკი22:36

კარდიოქირურგია

სამედიცინო ცენტრ ვივამედის კარდიოქირურგიულ განყოფილებაში ტარდება ყველა სახის გადაუდებელი და გეგმიური ოპერაციები გულსა და მაგისტრალურ სისხლძარღვებზე

 

კერძოდ დანერგილია:

 

1. კორონალური შუნტირება, მომუშავე გულზე ან ხელოვნური სისხლის მიმოქცევის პირობებში

 

2. სარქველის პლასტიკა და პროტეზირება, კერძოდ აორტალური სარქვლის, აღმავალი აორტის და აორტის სარქვლის პროთეზირება

 

3. კორონალური შუნტირება სარქვლის პროტეზირებასთან და პლასტიკასთან ერთად

 

აგრეთვე ტარდება სხვადასხვა კარდიოქირურგიული ოპერაციები: ანევრიზმის რეზექცია/პლიკაცია, პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტის აღდგენა, წინაგულთაშუა ძგიდის დეფექტის აღდგენა, აღმავალი აორტის პლასტიკა/პროტეზირება, გულის სიმსივლის (მიქსომა) ამოკვეთა და სხვა.

ექიმები

© სამედიცინო ცენტრი "ვივამედი". ყველა უფლება დაცულია.